CORRESPONDENCE TABLES
CN 2007 - PRODCOM 2007
 

Source classification: Kombinirana Nomenklatura, 2007 (KN 2007)
Target classification: Lista proizvodov PRODCOM 2007

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2007 - Target classification: PRD_2007
6802 91 10
--- poliran alabaster, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne klesan
26.70.11.00 
Obdelan marmor, lehnjak, alabaster, rezan ali žagan, za spomenike ali gradbeništvo (razen ploščic, kock in podobnih izdelkov s površino < 7 cm2 ter kock za tlakovanje, robnikov in plošč za pločnike)
6802 91 90
--- drugo
26.70.11.00 
Obdelan marmor, lehnjak, alabaster, rezan ali žagan, za spomenike ali gradbeništvo (razen ploščic, kock in podobnih izdelkov s površino < 7 cm2 ter kock za tlakovanje, robnikov in plošč za pločnike)
6802 92 10
--- poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne klesan
26.70.12.70 
Obdelan kamen za spomenike in zgradbe in izdelki iz njega (razen granita ali skrilavca, ploščic, kockic in podobnih izdelkov, pri katerih je lahko največja površina zajeta v kvadrat s stranico krajšo od 7 cm)
6802 92 90
--- drugo
26.70.12.70 
Obdelan kamen za spomenike in zgradbe in izdelki iz njega (razen granita ali skrilavca, ploščic, kockic in podobnih izdelkov, pri katerih je lahko največja površina zajeta v kvadrat s stranico krajšo od 7 cm)
6802 93 10
--- poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več
26.70.12.60 
Granit in podoben kamen, rezan ali žagan, obdelan (razen ploščic, kock in podobnih izdelkov s površino < 49 cm2, kock za tlakovanje, robnikov in plošč za pločnike)
6802 93 90
--- drug
26.70.12.60 
Granit in podoben kamen, rezan ali žagan, obdelan (razen ploščic, kock in podobnih izdelkov s površino < 49 cm2, kock za tlakovanje, robnikov in plošč za pločnike)
6802 99 10
--- poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več
26.70.12.70 
Obdelan kamen za spomenike in zgradbe in izdelki iz njega (razen granita ali skrilavca, ploščic, kockic in podobnih izdelkov, pri katerih je lahko največja površina zajeta v kvadrat s stranico krajšo od 7 cm)
6802 99 90
--- drug
26.70.12.70 
Obdelan kamen za spomenike in zgradbe in izdelki iz njega (razen granita ali skrilavca, ploščic, kockic in podobnih izdelkov, pri katerih je lahko največja površina zajeta v kvadrat s stranico krajšo od 7 cm)
6803 00 10
- Strešne in zidne plošče
26.70.12.90 
Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca
6803 00 90
- Drugo
26.70.12.90 
Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca
6804 10 00
- Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje
26.81.11.10 
Mlinski kamni, kamni za razvlaknjevanje ipd.
6804 21 00
-- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta
26.81.11.20 
Brusi, brusilne plošče in podobno, iz aglomeriranih sintetičnih ali naravnih diamantov
6804 22 12
----- neojačani
26.81.11.40 
Brusi, brusilne plošče in podobno, iz drugih abrazivnih materialov, aglomeriranih z umetno smolo, neojačani
6804 22 18
----- ojačani
26.81.11.30 
Brusi, brusilne plošče in podobno, iz drugih abrazivnih materialov, aglomeriranih z umetno smolo, ojačani
6804 22 30
---- iz keramike ali silikatov
26.81.11.50 
Brusi, brusilne plošče in podobno, iz drugih abrazivnih materialov, aglomeriranih s keramičnim ali silikatnim vezivom
6804 22 50
---- iz drugih materialov
26.81.11.60 
Drugi brusi, brusilne plošče in podobno, iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
6804 22 90
--- drugo
26.81.11.60 
Drugi brusi, brusilne plošče in podobno, iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
6804 23 00
-- iz naravnega kamna
26.81.11.70 
Brusi, brusilne plošče in podobno, iz naravnega kamna
6804 30 00
- Brusi za ročno ostrenje ali poliranje
26.81.11.80 
Ročni brusi za poliranje, ročni brusni kamni, zrnati kamni, osle in podobno za ostrenje, brušenje ali poliranje
6805 10 00
- Na podlagi iz tekstilnih tkanin
26.81.12.30 
Naravni ali umetni brusni prah ali zrna, na podlagi iz tekstila
6805 20 00
- Na podlagi iz papirja ali kartona
26.81.12.50 
Naravni ali umetni brusni prah ali zrna, na podlagi iz papirja ali kartona
6805 30 10
-- na osnovi tkanega tekstila, kombiniranega s papirjem ali kartonom
26.81.12.90 
Naravni ali umetni brusni prah ali zrna, na podlagi iz drugih materialov
6805 30 20
-- na podlagi iz vulkaniziranih vlaken
26.81.12.90 
Naravni ali umetni brusni prah ali zrna, na podlagi iz drugih materialov
6805 30 80
-- drugo
26.81.12.90 
Naravni ali umetni brusni prah ali zrna, na podlagi iz drugih materialov
6806 10 00
- Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne (vključno tudi medsebojne mešanice), v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih
26.82.16.10 
Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne ter njihove mešanice, v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih
6806 20 10
-- ekspandirane gline
26.82.16.20 
Ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali in njihove mešanice
6806 20 90
-- drugo
26.82.16.20 
Ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali in njihove mešanice
6806 90 00
- Drugo
26.82.16.30 
Drugi izdelki iz mineralnih materialov za toplotno ali zvočno izolacijo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
6807 10 10
-- izdelki za strehe in fasade
26.82.12.53 
Strešna lepenka in izdelki za hidroizolacijo na osnovi bitumna, v zvitkih
6807 10 90
-- drugo
26.82.12.59 
Drugi izdelki na osnovi bitumna, v zvitkih
6807 90 00
- Drugo
26.82.12.90 
Drugi izdelki na osnovi bitumna (razen v zvitkih)
6808 00 00
Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi
26.65.11.00 
Stenski opaži, plošče, ploščice, bloki in podobni izdelki iz rastlinskih vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih lesnih odpadkov, aglomeriranih s cementom, mavcem ali drugimi mineralnimi vezivi
6809 11 00
-- prevlečeni ali ojačeni s papirjem ali kartonom
26.62.10.50 
Plošče, listi, paneli, ploščice in podobni izdelki iz mavca, prevlečeni ali ojačani s papirjem ali kartonom
6809 19 00
-- drugo
26.62.10.90 
Druge plošče, listi, paneli, ploščice in podobni izdelki iz mavca ali mavčnih mešanic
6809 90 00
- Drugi izdelki
26.66.11.00 
Drugi izdelki iz mavca ali mavčnih mešanic (razen plošč, blokov in drugih izdelkov za gradbeništvo)
6810 11 10
--- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, zrnate žlindre)
26.61.11.30 
Gradbeni bloki in zidaki iz cementa, betona ali umetnega kamna
6810 11 90
--- drugi
26.61.11.30 
Gradbeni bloki in zidaki iz cementa, betona ali umetnega kamna
6810 19 10
--- strešniki
26.61.11.50 
Strešniki, plošče, tlakovci in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna (razen gradbenih blokov in zidakov)
6810 19 31
---- iz cementa
26.61.11.50 
Strešniki, plošče, tlakovci in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna (razen gradbenih blokov in zidakov)
6810 19 39
---- drugi
26.61.11.50 
Strešniki, plošče, tlakovci in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna (razen gradbenih blokov in zidakov)

Page 133/225  
Top