CORRESPONDENCE TABLES
CN 2007 - PRODCOM 2007
 

Source classification: Kombinuotoji Nomenklatūra, 2007 (KN 2007)
Target classification: PRODCOM sąrašas 2007

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2007 - Target classification: PRD_2007
9205 90 90
-- Kiti
36.30.14.40 
Mediniai pučiamieji muzikos instrumentai
9206 00 00
Mušamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, būgnai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)
36.30.16.30 
Mušamieji muzikos instrumentai
9207 10 10
-- Vargonai
36.30.15.10 
Elektroniniai vargonai
9207 10 30
-- Klavišiniai pianinai
36.30.15.33 
Klavišiniai pianinai
9207 10 50
-- Sintezatoriai
36.30.15.37 
Klavišiniai sintezatoriai
9207 10 80
-- Kiti
36.30.15.40 
Nešiojamieji ir kiti elektroniniai klavišiniai muzikos instrumentai
9207 90 10
-- Gitaros
36.30.15.50 
Elektrinės gitaros (įskaitant bosines gitaras)
9207 90 90
-- Kiti
36.30.15.90 
Elektroniniai muzikos instrumentai (išskyrus vargonus, skaitmeninius pianinus, klavišinius sintezatorius, nešiojamuosius ir kitus klavišinius muzikos instrumentus, gitaras)
9208 10 00
- Muzikinės skrynutės
36.30.16.50 
Muzikinės skrynutės, mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai pjūklai, barškalai, lūpinės sirenos, garsiniai jaukai, pučiamieji ragai, kvietimo ragai ir švilpukai
9208 90 00
- Kiti
36.30.16.50 
Muzikinės skrynutės, mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai pjūklai, barškalai, lūpinės sirenos, garsiniai jaukai, pučiamieji ragai, kvietimo ragai ir švilpukai
9209 30 00
- Muzikos instrumentų stygos
36.30.17.50 
Muzikos instrumentų stygos
9209 91 00
-- Fortepijonų ir pianinų dalys ir reikmenys
36.30.18.13 
Fortepijonų bei pianinų dalys ir reikmenys (išskyrus klavišams padengti skirtas dramblio kaulo, kaulo ar plastikines juosteles, kurias reikia papildomai apdirbti)
9209 92 00
-- Muzikos instrumentų, klasifikuojamų 9202 pozicijoje, dalys ir reikmenys
36.30.18.30 
Neelektroninių styginių muzikos instrumentų, griežiančių su stryku, mandolinų, gitarų, vokiškų liutnių, bandžių, havajiškų gitarų, citrų, balalaikų, arfų, eolinių arfų, cimbolų dalys ir reikmenys
9209 94 00
-- Muzikos instrumentų, klasifikuojamų 9207 pozicijoje, dalys ir reikmenys
36.30.18.17 
Elektroninių vargonų, skaitmeninių pianinų, klavišinių sintezatorių, elektrinių ir kitokių klavišinių muzikos instrumentų, gitarų dalys ir reikmenys
9209 99 20
--- Muzikos instrumentų, klasifikuojamų 9205 pozicijoje, dalys ir reikmenys
36.30.18.91 
Neelektroninių vamzdinių klavišinių vargonų, fisharmonijų ir panašių klavišinių muzikos instrumentų su laisvaisiais metaliniais liežuvėliais dalys ir reikmenys; varinių ir medinių pučiamųjų muzikos instrumentų, dūdmaišių, bretonų birbynių ir miuzečių dalys ir reikmenys
9209 99 40
---- Metronomai, kamertonai, visų rūšių vienatoniai vamzdeliai
36.30.17.30 
Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynučių mechanizmai
9209 99 50
---- Muzikinių skrynučių mechanizmai
36.30.17.30 
Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynučių mechanizmai
9209 99 70
--- Kiti
36.30.18.97 
Kitos muzikos instrumentų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje
9302 00 00
Revolveriai ir pistoletai, išskyrus klasifikuojamus 9303 arba 9304 pozicijose
29.60.13.30 
Revolveriai ir pistoletai (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus, automatinius pistoletus, signalinius šaunamuosius ginklus, šaunamuosius ginklus, sukurtus šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamuosius įtaisus, naudojamus gyvūnams “humaniškai numarinti” arba apsvaiginti, šaunamuosius ginklus, užtaisomus per vamzdį, spyruoklinius, pneumatinius arba dujinius šautuvus, ginklų imitacijas)
9303 10 00
- Šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį
29.60.13.50 
Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo šautuvus) (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus)
9303 20 10
-- Vienvamzdžiai, lygiavamzdžiai
29.60.13.50 
Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo šautuvus) (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus)
9303 20 95
-- Kiti
29.60.13.50 
Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo šautuvus) (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus)
9303 30 00
- Kiti sportiniai, medžiokliniai arba šaudymui į taikinius skirti graižtviniai šautuvai
29.60.13.50 
Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo šautuvus) (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus)
9303 90 00
- Kiti
29.60.13.70 
Šaunamieji ginklai (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus), veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą, niekur kitur nepriskirti
9304 00 00
Kiti ginklai (pavyzdžiui, spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus klasifikuojamus 9307 pozicijoje
29.60.13.90 
Kiti ginklai (spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus naudojamus kariniams tikslams
9305 10 00
- Revolverių arba pistoletų
29.60.15.30 
Ginklų, klasifikuojamų HS 9301-9304 pozicijose (išskyrus karinius ginklus), dalys ir reikmenys
9305 21 00
-- Lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiai
29.60.15.30 
Ginklų, klasifikuojamų HS 9301-9304 pozicijose (išskyrus karinius ginklus), dalys ir reikmenys
9305 29 00
-- Kiti
29.60.15.30 
Ginklų, klasifikuojamų HS 9301-9304 pozicijose (išskyrus karinius ginklus), dalys ir reikmenys
9305 99 00
-- Kiti
29.60.15.30 
Ginklų, klasifikuojamų HS 9301-9304 pozicijose (išskyrus karinius ginklus), dalys ir reikmenys
9306 21 00
-- Šoviniai
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 29 40
--- Tūtelės
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 29 70
--- Kiti
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 30 10
-- Revolverių ir pistoletų, klasifikuojamų 9302 pozicijoje, ir automatinių šautuvų, klasifikuojamų 9301 pozicijoje
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 30 91
---- Centrinio mušimo šautuvų šoviniai
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 30 93
---- Kraštinio mušimo šautuvų šoviniai
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 30 97
---- Kiti
29.60.14.50 
Lygiavamzdžių šautuvų, revolverių, pistoletų, graižtvinių šautuvų, karabinų (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus) šoviniai ir jų dalys, kulkos, šratai, strėlytės
9306 90 90
-- Kiti
29.60.14.70 
Šaudmenys, sviediniai ir jų dalys (išskyrus naudojamus kariniams tikslams), niekur kitur nepriskirti
9307 00 00
Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dėklai
28.75.30.00 
Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys
9401 10 00
- Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose
36.11.11.10 
Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose
9401 20 00
- Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse
36.11.11.30 
Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse

Page 219/225  
Top