METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött    
    10.11.11   Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt
   
    10.11.12   Kött av svin, färskt eller kylt
   
    10.11.13   Kött av får, färskt eller kylt
   
    10.11.14   Kött av get, färskt eller kylt
   
    10.11.15   Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt
   
    10.11.20   Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda
   
    10.11.31   Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst
   
    10.11.32   Kött av svin, fryst
   
    10.11.33   Kött av får, fryst
   
    10.11.34   Kött av get, fryst
   
    10.11.35   Kött av häst och andra hästdjur, fryst
   
    10.11.39   Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst
   
    10.11.41   Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull
   
    10.11.42   Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
   
    10.11.43   Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
   
    10.11.44   Oberedda hudar och skinn av får eller lamm
   
    10.11.45   Oberedda hudar och skinn av getter och killingar
   
    10.11.50   Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin
   
    10.11.60   Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda
   

Page 1/1  
Top