METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer    
    08.11.11   Marmor och annan kalkhaltig natursten
   
    08.11.12   Granit, sandsten och annan natursten
   
    08.11.20   Kalksten och gipssten
   
    08.11.30   Krita och obränd dolomit
   
    08.11.40   Skiffer
   

Page 1/1  
Top