METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TILLVERKNING    
    10   Livsmedelsframställning
   
    11   Framställning av drycker
   
    12   Tobaksvarutillverkning
   
    13   Textilvarutillverkning
   
    14   Tillverkning av kläder
   
    15   Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
   
    16   Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
   
    17   Pappers- och pappersvarutillverkning
   
    18   Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
   
    19   Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
   
    20   Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
   
    21   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
   
    22   Tillverkning av gummi- och plastvaror
   
    23   Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
   
    24   Stål- och metallframställning
   
    25   Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
   
    26   Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
   
    27   Tillverkning av elapparatur
   
    28   Tillverkning av övriga maskiner
   
    29   Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
   
    30   Tillverkning av andra transportmedel
   
    31   Tillverkning av möbler
   
    32   Annan tillverkning
   
    33   Reparation och installation av maskiner och apparater
   

Page 1/1  
Top