METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA    
    90   Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
   
    91   Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
   
    92   Činnosti herní a stávkových kancelárií
   
    93   Športové, zábavné a rekreačné činnosti
   

Page 1/1  
Top