METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES    
    99   Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
   

Page 1/1  
Top