METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI    
    90   Kulturne in razvedrilne dejavnosti
   
    91   Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
   
    92   Prirejanje iger na srečo
   
    93   Športne in druge dejavnosti za prosti čas
   

Page 1/1  
Top