METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO    
    86   Zdravstvo
   
    87   Socialno varstvo z nastanitvijo
   
    88   Socialno varstvo brez nastanitve
   

Page 1/1  
Top