METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI    
    69   Pravne in računovodske dejavnosti
   
    70   Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
   
    71   Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
   
    72   Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
   
    73   Oglaševanje in raziskovanje trga
   
    74   Druge strokovne in tehnične dejavnosti
   
    75   Veterinarstvo
   

Page 1/1  
Top