METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI    
    64   Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
   
    65   Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
   
    66   Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
   

Page 1/1  
Top