METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI    
    58   Založništvo
   
    59   Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
   
    60   Radijska in televizijska dejavnost
   
    61   Telekomunikacijske dejavnosti
   
    62   Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
   
    63   Druge informacijske dejavnosti
   

Page 1/1  
Top