METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE    
    49   Kopenski promet; cevovodni transport
   
    50   Vodni promet
   
    51   Zračni promet
   
    52   Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
   
    53   Poštna in kurirska dejavnost
   

Page 1/1  
Top