METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   GRADBENIŠTVO    
    41   Gradnja stavb
   
    42   Gradnja inženirskih objektov
   
    43   Specializirana gradbena dela
   

Page 1/1  
Top