METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    07   Pridobivanje rud    
       07.1   Pridobivanje železove rude
   
       07.2   Pridobivanje rud neželeznih kovin
   

Page 1/1  
Top