METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ    
    90   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
   
    91   Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
   
    92   Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
   
    93   Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
   

Page 1/1  
Top