METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT OG LAGRING    
    50   Sjøfart    
       50.2   Sjøfart og kysttrafikk med gods    
          50.20   Sjøfart og kysttrafikk med gods
   

Page 1/1  
Top