METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA    
    90   Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
   
    91   Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
   
    92   Djelatnosti kockanja i klađenja
   
    93   Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
   

Page 1/1  
Top