METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UN MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMI; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTA PAKALPOJUMI    
    45   Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, un remonta pakalpojumi
   
    46   Vairumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot mehānisko transportlīdzekļu un motociklu vairumtirdzniecību
   
    47   Mazumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot automobiļu un motociklu mazumtirdzniecību
   

Page 1/1  
Top