Sökväg

Arbeta med oss

Arbeta med oss

Du kan ansöka om bidrag eller delta i en upphandling för att genomföra projekt och verksamheter som rör EU:s program för bistånd till tredjeland. Läs mer om planerade anslag, förfaranden och biståndsmottagare på den här webbplatsen.

Senaste uppdatering: 17/02/2012 | Till början