Cale de navigare

Cine suntem

Cine suntem

EuropeAid Dezvoltare şi Cooperare este o nouă direcţie generală (DG) care răspunde de elaborarea politicilor europene de dezvoltare şi de furnizarea ajutorului prin programe şi proiecte derulate în toată lumea. Această direcţie include fosta DG Dezvoltare şi Biroul de cooperare EuropeAid. Comasarea va conduce la o simplificare a comunicării în domeniul dezvoltării, direcţia funcţionând ca un ghişeu unic pentru părţile implicate din UE şi din ţări terţe.

Ultima actualizare: 17/02/2012 | Începutul paginii