Ścieżka nawigacji

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Nowa Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid jest odpowiedzialna za kształtowanie unijnej polityki rozwoju i za udzielanie pomocy potrzebującym poprzez programy i projekty na całym świecie. Połączenie dotychczasowych DG ds. Rozwoju i Biura Współpracy EuropeAid w jedną DG znacznie usprawni komunikację w dziedzinie rozwoju. Nowa dyrekcja będzie pełniła funkcję pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich podmiotów i osób – zarówno z UE, jak i spoza niej – związanych z tym obszarem działalności Unii.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2012 | Początek strony