Cesta

Kdo jsme

Kdo jsme

Úřad pro rozvoj a spolupráci EuropaAid je generální ředitelství Evropské komise, které má na starost rozvojovou politiku Unie a poskytování rozvojové pomoci ve světě. Vzniklo sloučením generálního ředitelství pro rozvoj a úřadu pro spolupráci. Spojením těchto dvou útvarů se zjednodušila komunikace a zúčastněné strany z Unie i mimo ni se nyní mohou obracet na jediné GŘ.

Poslední aktualizace: 17/02/2012 | Začátek stránky