Навигационна пътека

КОИ сме ние

КОИ сме ние

„Развитие и сътрудничество EuropeAid“ е нова генерална дирекция, отговорна за разработването на политиките на ЕС за развитие и за предоставянето на помощ по света в рамките на различни програми и проекти. В нея са включени бившата служба EuropeAid и дирекция „Развитие“. Обединяването им в едно ще допринесе за улесняване на връзките в областта на развитието, като новата дирекция ще играе роля на единен център за контакти за заинтересованите страни в ЕС и извън него.

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата