Sökväg

Här är vi verksamma

Här är vi verksamma

EuropeAid genomför program och projekt överallt i världen där biståndet behövs. Vi anpassar våra stödåtgärder till de mottagande regionernas och ländernas behov. EU har världsomspännande program för att kunna ge liknande stöd till länder med likartade problem.

Senaste uppdatering: 17/02/2012 | Till början