Navigačný riadok

Kde pomáhame

Kde pomáhame

Úrad EuropeAid realizuje programy a projekty po celom svete podľa toho, kde je pomoc potrebná. Naša pomoc je šitá na mieru podmienkam daného regiónu alebo krajiny. Vďaka programom s celosvetovým dosahom získala EÚ skúsenosti, ktoré jej umožňujú primerane reagovať na potreby krajín, ktoré postihli podobné problémy ako iné štáty.

Posledná aktualizácia: 17/02/2012 | Na začiatok