Cosán nascleanúna

Where we work

Where we work

Cuireann EuropeAid cláir is tionscadail chun feidhme ar fud an domhain, cibé áit is gá cabhair. Tugann sé tacaíocht trí chur chuige réigiúnach is do gach tír ar leith thar raon earnálacha. Thairis sin, cuireann cláir dhomhandaithe ar chumas an Choimisiúin Eorpaigh tacaíocht ar aon dul a thabhairt do thíortha le fadhbanna ar aon dul, bídís na mílte ciliméadar óna chéile.

Úsáideann EuropeAid raon uirlisí airgeadais is clár AE le comhoibriú le páirtithe ó na réigiúin seo a leanas:

  • An Afraic, Muir Chairib is an tAigeán Ciúin English (en) français (fr)  (ACC)
  • An Áise English (en) français (fr)
  • Meiriceá Laidneach English (en) français (fr)
  • An Meán-Oirthear English (en) français (fr)
  • Comharsana an AE sa deisceart is san oirthear English (en) français (fr)

Tír i ndiaidh a chéile

D'fhorbair an Coimisiún straitéisí tacaíochta do réigiún ar leith ar fud an domhain. Tá caidreamh déthaobhach leis na comharsana réigiúnacha bunaithe ar chomhaontuithe comhlachais agus pleananna gníomhaíochta ENP. D'fhorbair an Coimisiún caidreamh bunaithe ar chomhphlé déthaobhach uileghabhálach ar fud an domhain. Páipéirí straitéise tíre, faoi láthair don tréimshse 2007 go 2013, is mó a threoraíonn tacaíocht cabhrach.

Cur chuige réigiúnach

Chuir an comhoibriú réigiúnach ar chumas an Choimisiúin caidreamh láidir a fhorbairt le gasrálacha réigiúnacha éagsúla tíortha. San Áise, is ionann sin agus tacaíocht a thabhairt trí fhóraim mar an Cruinniú Áis-Eorpach English (en) français (fr) (ASEM) agus ASEAN, Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas. I Meiriceá Laidneach, bíonn an Coimisiún ag obair go dlúth le bloic réigiúnacha mar Mercosur agus Comhphobal na nAindéas.

Le tíortha ACC, cuireann an comhoibriú réigiúnach ar chumas an Choimisiúin maoiniú An Chiste Eorpaigh Forbraíochta (CEF) a dháileadh chun tabhairt faoi fhadhbanna - mar shampla, bonneagar uisce nó sláinteachais a thógáil nó bearta frith-bhochtaineachta san Afraic.

D'fhorbair an Coimisiún Uirlis Comhpháirtíochta Comharsanachta Eorpaí English (en) français (fr) (UCCE) nua, d'fhonn tacú le comharsana thoir agus theas an AE. Forbraíodh clár idir-réigiúnach chun an comhphlé a neartú agus a chinntiú go n-úsáidfear maoiniú go héifeachtach.

Arís, forbraíodh cur chuige réigiúnach d'fhonn tabhairt faoi chomhdhúshláin. Don réigiún thoir, tá na cláir is na tionscadail dírithe ar réimsí mar iompar is fuinneamh; ag plé le mianaigh thalún, le bainistiú teorann is le hinbhuanaitheacht acmhainní.

Don réigiún ó dheas, tá fócas na gclár ar cheisteanna mar mhalartuithe socha-chultúrtha idir an AE is réigiún na Meánmhara; le ceartas is le slándáil; is le forbairt inbhuanaithe.

Tacaíocht ar fud an domhain

Eagraíonn an Coimisiún cláir dhomhanda freisin, amhail an Uirlis Eorpach don Daonlathas is do Chearta an Duine English (en) français (fr) (UEDCD) atá ag obair ar fud an domhain. Comhordaíonn EuropeAid freisin imscaradh na misean breathnadóireachta toghchán ón AE, chun toghcháin chothroma shaora a chinntiú.

Sna cláir dhomhanda eile tá: comhshaol is acmhainní nádúrtha English (en) français (fr) , slándáil bia, ceisteanna inscne English (en) français (fr) , sláinte English (en) français (fr) , imirce agus tearmann English (en) français (fr) , Sábháilteacht Núicléach agus Cobhsaíocht.

 

Nuashonrú is déanaí: 17/02/2012 | Barr