Διαδρομή πλοήγησης

ΠΟΥ εργαζόμαστε

ΠΟΥ εργαζόμαστε

Η EuropeAid υλοποιεί προγράμματα και σχέδια σε όλον τον κόσμο, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Η στήριξη που παρέχουμε έχει ως στόχο να εξυπηρετεί την περιοχή ή τη χώρα που τη λαμβάνει. Η ΕΕ εφαρμόζει επίσης προγράμματα παγκόσμιας εμβέλειας που της επιτρέπουν να παρέχει παρόμοιες μορφές στήριξης σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2012 | Αρχή σελίδας