Навигационна пътека

КЪДЕ работим

КЪДЕ работим

EuropeAid изпълнява програми и проекти в целия свят – навсякъде, където е необходима помощ. Нашата подкрепа е съобразена с региона или страната, за която е предназначена. Програми със световен обхват позволят на ЕС да предоставя сходна помощ на страни, изправени преди сходни проблеми.

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата