Sökväg

Det här gör vi

Det här gör vi

Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och förmedla EU:s bistånd runtom i världen. EuropeAid slussar biståndet via olika ekonomiska instrument som ska se till att EU:s bistånd är effektivt och håller hög kvalitet. Vi är en aktiv och pådrivande aktör inom utvecklingspolitiken och främjar god förvaltning och social och ekonomisk utveckling. Vi arbetar också med de stora, globala frågorna som världssvälten och naturresursernas bevarande.

Senaste uppdatering: 17/02/2012 | Till början