Navigačný riadok

Čo robíme

Čo robíme

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid zodpovedá za tvorbu rozvojových politík EÚ, globálne poskytovanie pomoci prostredníctvom súboru finančných nástrojov a zabezpečovanie jej kvality a efektivity. Ako aktívny hráč na poli rozvojovej pomoci podporujeme dobrú správu vecí verejných, sociálny a hospodársky rozvoj, ako aj riešenie univerzálnych problémov, akými sú napríklad boj proti hladu a zachovanie prírodných zdrojov.

Posledná aktualizácia: 17/02/2012 | Na začiatok