Cale de navigare

Ce facem

Ce facem

EuropeAid Dezvoltare şi Cooperare răspunde de elaborarea politicilor europene de dezvoltare şi de furnizarea ajutorului în toată lumea. EuropAid îşi oferă sprijinul printr-un set de instrumente financiare având ca scop asigurarea calităţii şi eficienţei ajutorului oferit de UE. Fiind extrem de implicaţi în sectorul dezvoltării, promovăm buna guvernanţă, dezvoltarea umană şi economică şi ne ocupăm de probleme cu caracter global, cum ar fi combaterea foametei şi conservarea resurselor naturale.

Ultima actualizare: 17/02/2012 | Începutul paginii