Ścieżka nawigacji

Co robimy

Co robimy

DG ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid odpowiada za kształtowanie unijnej polityki rozwoju oraz udziela pomocy potrzebującym za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych, starając się zagwarantować jakość i skuteczność działań UE na całym świecie. Nowa dyrekcja generalna prowadzi aktywną politykę w dziedzinie rozwoju, promuje dobre rządy, rozwój społeczny i gospodarczy, a także angażuje się w kwestie takie jak walka z głodem czy ochrona zasobów naturalnych.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2012 | Początek strony