Mogħdija tan-navigazzjoni

Dak li nagħmlu

Dak li nagħmlu

Id-DĠ għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni EuropeAid hu responsabbli biex jabbozza politiki Ewropej dwar l-iżvilupp u jwassal l-għajnuna fid-dinja kollha. EuropAid iwassal l-għajnuna permezz ta' sett ta' strumenti finanzjarji b'enfasi fuq l-iżgurar tal-kwalità tal-għajnuna tal-UE u tal-effettività tagħha. Bħala atturi attivi u proattivi fil-qasam tal-iżvilupp, nipprowmovu l-governanza tajba, l-iżvilupp uman u ekonomiku u nindirizzaw kwistjonijiet universali bħall-ġlieda kontra l-ġuħ u l-konservazzjoni tar-riżorsi naturali.

L-aħħar aġġornament: 17/02/2012 | Fuq