Navigācijas ceļš

Ko mēs darām

Ko mēs darām

Jaunā EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta ziņā ir ES attīstības politikas izstrāde un palīdzības sniegšana visā pasaulē. Palīdzība tiek sniegta, izmantojot finanšu instrumentus un īpašu uzmanību pievēršot ES palīdzības kvalitātei un efektivitātei. EuropeAid, proaktīvi darbojoties attīstības jomā, veicina labu pārvaldību, cilvēces un ekonomikas attīstību, kā arī tādu globālu problēmu risināšanu kā bada izskaušana un dabas resursu saglabāšana.

Pēdējā atjaunināšana: // | Lapas sākums