Navigatsioonitee

Millega me tegeleme

Millega me tegeleme

Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid vastutab Euroopa arengupoliitika väljakujundamise ning abi osutamise eest kogu maailmas. EuropeAid jagab abi mitmete finantsvahendite kaudu. Nende eesmärk on ELi abi kvaliteedi ja tõhususe tagamine. Aktiivse ja ennetava osalisena arenguvaldkonnas edendame me head valitsemistava, inim- ja majandusarengut ning tegeleme üldiste küsimustega, nagu võitlus nälja vastu ja loodusvarade säilitamine.

Viimati muudetud: 17/02/2012 | Üles