Cesta

Co děláme

Co děláme

Úřad pro rozvoj a spolupráci EuropaAid má na starost rozvojovou politiku Unie a poskytování rozvojové pomoci ve světě Úřad EuropeAid rozděluje pomoc prostřednictvím různých finančních nástrojů. Důraz při tom klade na kvalitu poskytované pomoci EU a její účelné využití. Jako aktivní a iniciativní činitel v oblasti rozvoje prosazujeme řádné řízení věcí veřejných, lidský a hospodářský rozvoj. Rovněž přispíváme k řešení celosvětových problémů, např. k boji proti hladovění nebo ochraně přírodních zdrojů.

Poslední aktualizace: 17/02/2012 | Začátek stránky