Навигационна пътека

Kakbo правим

Kakbo правим

ГД „Развитие и сътрудничество EuropeAid“ отговаря за изготвянето на европейските политики за развитие и за предоставянето на помощ по света. EuropeAid предоставя помощ посредством набор от финансови инструменти с акцент върху гарантиране на качеството и ефективността на помощта от ЕС. Ние сме активен участник в областта на развитието и насърчаваме доброто управление, човешкото и икономическото развитие и се занимаваме с глобални проблеми като борбата с глада и опазването на природните ресурси.

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата