Navigācijas ceļš

Demokrātijas uzlabošana un nabadzības apkarošana – Eiropas Komisija apņemas partnervalstīs vēl vairāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību

Jaunā paziņojumā "Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo attiecību jomā" Eiropas Komisija paziņo, ka tā vēl vairāk iesaistīsies un nodrošinās lielāku atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) savās partnervalstīs. Komisija atzīst, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas var būt efektīvi, neatkarīgi dalībnieki attīstības jomā. Tā apņemas sekmēt pilsoniskās sabiedrības organizācijām labvēlīgāku vidi, lai tās varētu pilnībā iesaistīties sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, pārredzamības un labas pārvaldības atbalstīšanā, kā arī palīdzēt politikas veidošanā.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Arābu pavasaris, kā arī citi nesenie notikumi pasaulē, ir apliecinājuši, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas var būt ietekmīgi pārmaiņu virzītāji. Tā rezultātā ES ir guvusi pieredzi, un mēs apņemamies palīdzēt mūsu partnervalstīs izveidot dinamisku, plurālistisku un kompetentu pilsonisko sabiedrību. ES atjauninātās atbildes mērķis ir dot iespēju vietējām PSO rīkoties demokrātiskas pārvaldības un vienlīdzīgas attīstības labā."

Par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgais Eiropas komisārs Štefans File piebilda: "Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir izšķiroša loma pārveidošanās procesā un valdību atbildības nodrošināšanā. Sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to atbalsts ir mūsu jaunās kaimiņattiecību politikas pamatā. Paplašināšanās valstīs vairākus gadus mums ir darbojies pilsoniskās sabiedrības mehānisms, un pagājušajā gadā mēs esam izveidojuši kaimiņvalstu pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismu. Kā apliecinājumu mūsu apņēmībai Komisija ir iecerējusi 2011.-2013. gadā kaimiņvalstu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt vairāk nekā 65 miljonus eiro. Mēs arī vēlamies sistemātiskāk apspriesties ar PSO par mūsu politikas iniciatīvām un sadarbības programmām."

Komisijas jaunajos priekšlikumos uzsvars likts uz sadarbību ar valdībām un sabiedriskajām iestādēm, lai nodrošinātu, ka pilsoniskās sabiedrības darbībai tiek radīta un sekmēta labvēlīgāka, taisnīgāka un demokrātiskāka vide, rezultātā dodot PSO iespēju vairāk palīdzēt pasaules trūcīgākajiem un neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Komisija arī ierosina uzsākt "ES ceļvežus ciešākai iesaistei ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām" – jaunu darbības veidu ES pārstāvniecībām, lai būtu iespējama strukturētāka un stratēģiskāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību katrā valstī, ar kuru ES sadarbojas.

Papildu informācija

Paziņojums presei : Demokrātijas uzlabošana un nabadzības apkarošana: Eiropas Komisija apņemas partnervalstīs vēl vairāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību

Paziņojums : Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības pirmsākumi. Eiropas iesaistīšanās ar pilsonisko sabiedrību ārējo attiecību jomā  

Strukturētā dialoga apspriešanās [EN]  [FR] 
Pēdējā atjaunināšana: 19/09/2012 | Lapas sākums