Sökväg

Så här arbetar vi

Så här arbetar vi

EuropeAid genomför kommissionens instrument för bistånd till tredjeland. Vårt mål är att så snabbt och effektivt som möjligt få ut biståndet till dem som behöver det mest. Vi gör noggranna analyser innan vi anslår några medel. Rigorösa kontroller garanterar att pengarna används på ett ändamålsenligt sätt. Vi övervakar insatserna för att se till att de uppfyller våra kvalitetskrav.

Senaste uppdatering: 17/02/2012 | Till början