Navigačný riadok

Ako pracujeme

Ako pracujeme

Úrad EuropeAid uplatňuje nástroje vonkajšej pomoci Európskej komisie a snaží sa o rýchle a efektívne poskytovanie pomoci tam, kde je potrebná. Prideľovaniu finančných prostriedkov vždy predchádza dôkladná analýza. Takisto vykonáva dôkladné kontroly, vďaka ktorým môže úrad EuropeAid zaistiť, že peniaze sa použijú efektívne. Okrem toho monitoruje všetky postupy poskytnutia pomoci, aby sa zabezpečil ich súlad s normami vysokej kvality.

Posledná aktualizácia: 17/02/2012 | Na začiatok