Ścieżka nawigacji

Jak działamy

Jak działamy

EuropeAid wprowadza w życie instrumenty pomocy zewnętrznej Komisji Europejskiej, starając się szybko i skutecznie nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Zanim zostaną przyznane określone fundusze, dokonujemy starannej analizy sytuacji. Surowe kontrole pozwalają zagwarantować, że pieniądze wydawane są rozsądnie, a monitorowanie działań − że spełnione są normy jakości.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2012 | Początek strony