Navigācijas ceļš

Kā mēs strādājam

Kā mēs strādājam

EuropeAid ievieš Eiropas Komisijas ārējā atbalsta instrumentus un tiecas ātri un efektīvi sniegt atbalstu tiem, kuriem tas ir vajadzīgs visvairāk. Tikai pēc stingra izvērtējuma piešķir finansējumu. Stingras pārbaudes ļauj nodrošināt, ka naudu tērē efektīvi. Savukārt pasākumu pārraudzība garantē, ka tiek ievērotas kvalitātes normas.

Pēdējā atjaunināšana: 17/02/2012 | Lapas sākums