Cosán nascleanúna

How we work

How we work

Cabhair a thabhairt go tapa is go héifeachtach san áit is mó a bhfuil gá léi, sin is cuspóir d'EuropeAid. Déanann sé anailís chúramach is comhairliúchán sula dtiomnaíonn sé airgead do ghníomhaíochtaí forbraíochta. Tá dianseiceálacha i bhfeidhm le cinntiú go gcaitear go héifeachtach is go cuntasach na milliúin euro a thiomnaítear gach bliain. Measúnaítear is déantar faireachán ar ghníomhaíochtaí chun a chinntiú go sroicheann siad na caighdeáin fiúntais is airde.

Cabhair a thabhairt

Fad is a bhaineann sé le cabhair a thabhairt English (en) español (es) français (fr) português (pt) tá trí bhun-chur chuige ag an gCoimisiún:

  • Úsáidtear cur chuige an tionscadail chun maoiniú a chur ar fáil chun sainchuspóirí a bhaint amach laistigh de sprioc-am is buiséad.
  • Tugann cur chuige earnála breis tionchair do thíortha comhpháirtíochta sa bheartas forbraíochta is i gcinntí maoinithe ná cur chuige traidisiúnta an tionscadail.
  • Cuireann tacaíocht bhuiséid ar chumas an Choimisiúin maoiniú díreach a thabhairt do rialtas.

Mianach a chinntiú

Is tábhachtach le EuropeAid ard-mhianach a thacaíochta forbraíochta a chinntiú. Tá Grúpaí Tacaíochta Mianaigh a dhéanann athbhreithnithe comhghleacaí ar bhearta chabhair sheachtrach EuropeAid, sna céimeanna sainaithinte is ceaptha araon.

Tá próisis dhiana luachála is faireacháin i bhfeidhm freisin ag an gCoimisiún do thionscadail forbraíochta. Cabhraíonn Córas Faireacháin Dírithe ar Thorthaí (CFDT) le EuropeAid chun torthaí na dtionscadal is na gclár a mheas.

Luacháil

Luacháil English (en) español (es) français (fr) português (pt) a dhíríonn ar chuntais a thabhairt don phobal ar thorthaí is ar thionchar na ngníomhaíochtaí a mhaoinigh an CE agus ceachtanna a fhoghlaim ó nithe ar éirigh is nár éirigh leo.

Feabhas ar bhainistiú is cuspóir don luacháil, go háirithe trí cheachtanna na ngníomhaíochtaí poiblí cheana a fhoghlaim agus cumas cuntasachta is trédhearcacht níos fearr a chinntiú.

Cuntasacht

Is ríthábhacht do EuropeAid freisin an Chuntasacht English (en) español (es) français (fr) português (pt) . Tá sé de dhualgas air a chuid gníomhaíochtaí a thuairisciú go beacht agus is codanna ríthábhachtacha den chuntasacht éifeachtach leis na nithe seo a leanas:

  • Freagracht an duine ar leith agus comhfhreagracht
  • Mianach i ndearadh is i gcur chun feidhme na dtionscadal
  • Córais éifeachtacha don bhainistiú, don mhaoirsiú, don tacú is don rialú.
  • Comhphlé oscailte le forais AE eile
  • Tuairisciú trédhearcach ar ghníomhaíochtaí, ar thorthaí tionscadail is ar úsáid acmhainní.

 

Nuashonrú is déanaí: 17/02/2012 | Barr