Navigatsioonitee

Kuidas me tegutseme

Kuidas me tegutseme

EuropeAid rakendab Euroopa Komisjoni välisabivahendeid ning selle eesmärk on pakkuda abi kiiresti ja tõhusalt seal, kus seda kõige enam vajatakse. Enne toetuse andmist teostame põhjaliku analüüsi. Range kontroll tagab raha tõhusa kasutamise. Meetmete kvaliteedistandarditele vastamise tagamiseks teostatakse järelevalvet.

Viimati muudetud: 17/02/2012 | Üles