Διαδρομή πλοήγησης

ΠΩΣ εργαζόμαστε

ΠΩΣ εργαζόμαστε

Η EuropeAid θέτει σε εφαρμογή τους μηχανισμούς παροχής εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθεί να χορηγεί τη βοήθεια γρήγορα και αποτελεσματικά εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Πραγματοποιούμε προσεκτική ανάλυση προτού δεσμεύσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους. Αυστηροί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τα χρήματα δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ με την παρακολούθηση των δράσεων εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων ποιότητας.

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2012 | Αρχή σελίδας