Навигационна пътека

Кak работим

Кak работим

EuropeAid прилага инструментите за външна помощ на Европейската комисия и се стреми бързо и ефективно да предоставя помощ там, където тя е най-необходима. Преди да отпуснем финансиране, извършваме внимателен анализ. Щателни проверки гарантират ефективното изразходване на средствата, а контрол на дейностите – спазване на стандартите за качество.

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата