Naršymo kelias

Europos pozicijos pasaulyje stiprinimas. 2014–2020 m. išorės priemonių biudžetas ES įsipareigojimams vykdyti ir bendroms vertybėms puoselėti

2011 m. gruodžio 7 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija priėmė 2014–2020 m. išorės priemonių biudžeto pasiūlymus. Jais remdamasi Sąjunga galės vykdyti įsipareigojimus pasaulinėje arenoje: kovoti su skurdu ir skatinti demokratiją, taiką, stabilumą ir klestėjimą. Įvairiomis priemonėmis bus remiamos besivystančios šalys, Europos kaimynystės šalys ir stojimui į ES besirengiančios šalys. Komisija sieks išteklius sutelkti srityse, kur pagalba reikalingiausia, kur jos poveikis didžiausias, kartu užtikrindama didesnį lankstumą skubiai reaguoti į nenumatytus įvykius. Vykdydama šį biudžetą ES taip pat galės toliau stiprinti savo poziciją pasaulinėje arenoje ir ginti savo interesus bei puoselėti vertybes.

Biudžeto pasiūlymais bus remiamas naujas Komisijos požiūris – Pokyčių darbotvarkė, kuria siekiama ES pagalbą sutelkti mažiau sektorių, kurie padeda įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises, gerą valdymą ir skatinti įtraukų bei tvarų augimą.

Remiantis naujuoju diferenciacijos principu, ES didesnę lėšų dalį skirs ten, kur pagalbos poveikis gali būti didžiausias – t. y. šalims ir regionams, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, įskaitant nestabilias valstybes. Pakankamai išteklių vystymuisi galinčios sutelkti šalys nebegaus pagalbos dvišalių dotacijų pavidalu, su jomis bus užmezgami kitokio pobūdžio partnerystės ryšiai ir jos paramą toliau gaus pagal temines ir regionines programas. Visa tai papildys įvairūs naujoviški bendradarbiavimo metodai, pvz., dotacijų ir paskolų derinimas.

Viena iš didžiausių naujovių ir svarbiausia išorės politikos priemonė – naujoji Partnerystės priemonė. Ja bus siekiama puoselėti ir ginti ES interesus ir spręsti svarbiausius visuotinius klausimus. Ja remdamasi ES taip pat galės palaikyti daugiau nei vystomąjį bendradarbiavimą apimančius ryšius su pramoninėmis šalimis, besiformuojančios ekonomikos šalimis ir šalimis, kuriose ES turi svarbių interesų.

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimti tekstai yra teisiniai pasiūlymai įgyvendinti Komisijos 2011 m. birželio 29 d. pristatytos daugiametės finansinės programos išorės veiksmus. Rinkinys, į kurį įtraukta įvairi išorės parama iš ES biudžeto, apima bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos vaidmuo pasaulyje“ ir devynių geografinių ir teminių priemonių teisės aktų pasiūlymus, prie kurių pridėtas bendras įgyvendinimo reglamentas.

Pagal šias devynias priemones 2014–2020 m. laikotarpiu iš viso siūloma skirti 96 249,4 mln. EUR (dabartinėmis kainomis).

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP)14 110 mln. EUR
Europos kaimynystės priemonė (EKP)18 182 mln. EUR
Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)23 295 mln. EUR
Partnerystės priemonė (PP)1 131 mln. EUR
Stabilumo priemonė (SP)2 829 mln. EUR
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EIDHR)1 578 mln. EUR
Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė631 mln. EUR
Grenlandijai skirta priemonė219 mln. EUR
Europos plėtros fondas (EPF, nepatenka į ES biudžetą)34 276 mln. EUR

Šis dokumentų rinkinys bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai. Jį tikimąsi priimti 2012 m.

Diferenciacijos požiūris

Diferenciacijos požiūris pirmiausia bus taikomas šalims, kurias aprėpia Vystomojo bendradarbiavimo priemonė ir Europos kaimynystės priemonė. Pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę siūloma, kad su 17 didesnių nei vidutines pajamas gaunančių šalių (Argentina, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Iranas, Kazachstanas, Kinija, Kolumbija, Kosta Rika, Malaizija, Maldyvai, Meksika, Panama, Peru, Tailandas, Urugvajus ir Venesuela) ir 2 didelėmis šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančiomis šalimis, kurių BVP viršija 1 proc. pasaulinio BVP (Indija ir Indonezija), būtų užmegzti nauji partnerystės ryšiai, nepagrįsti dvišale pagalba. Besiformuojančios ekonomikos šalys, pvz., Kinija, Brazilija ir Indija, šiuo metu laikomos ES partnerėmis sprendžiant visuotinius klausimus.

Kaimynystės ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės

Pagal atnaujintą Europos kaimynystės politikos požiūrį naująja Europos kaimynystės priemone bus teikiama supaprastinta pagalba toms pačioms 16 šalių partnerių1, kaip ir pagal ankstesnę Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę. Remiantis diferenciacijos ir „daugiau už daugiau“ principais, Kaimynystės priemone bus teikiama parama santykiams su šalimis partnerėmis stiprinti ir siekti ES ir jos šalims partnerėms naudingų apčiuopiamų rezultatų tokiose srityse, kaip demokratija ir žmogaus teisės, teisinė valstybė, geras valdymas, tvarus ekonominis ir socialinis vystymasis, laipsniška ekonominė integracija ES bendrojoje rinkoje.

Paramą plėtros šalims2 ES toliau teiks pagal atnaujintą Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, remdamasi taikant dabartinę priemonę įgyta gera patirtimi. PNPP padės šioms šalims įgyvendinti išsamiais reformų strategijas, būtinas rengiantis būsimai narystei, daugiausia dėmesio skiriant regioniniam bendradarbiavimui, ES teisės aktų ir standartų įgyvendinimui, gebėjimui valdyti Sąjungos vidaus politiką įstojus į ES, apčiuopiamai socialinei ir ekonominei naudai pagalbą gaunančiose šalyse. Dažniau bus pasitelkiamos kartu su tarptautinėmis finansų įstaigomis parengtos naujoviškos finansavimo priemonės, pagal kurias ES lėšos bus naudojamos siekiant pritraukti investicijų į infrastruktūrą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 17/02/2012 | Į puslapio pradžią