Sökväg

Kontakt

Använd den här adressen för din korrespondens med EuropeAid:

Europeiska kommissionen

Byrån för samarbete, EuropeAid

BE–1049 Bryssel

Belgien

EU-kommissionens växel:

(32-02) 299 11 11

Så kontaktar du en kommissionsanställd:

Om du söker efter en persons namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och adress, se EU-kommissionens internkatalog

Kontaktformuläret:

  • För frågor som rör kommissionens generaldirektorat för Utveckling och samarbete – EuropeAid, eller EU i allmänhet, var vänlig använd kontaktformuläret nedan:
Senaste uppdatering: 10/01/2014 | Till början