Διαδρομή πλοήγησης

Επικοινωνία

Διεύθυνση αλληλογραφίας με την Υπηρεσία Συνεργασίας EuropeAid:

European Commission

EuropeAid Co-operation Office

B - 1049 Brussels

Βέλγιο

Τηλέφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

(+32) 02 299 11 11

Πώς να επικοινωνήσετε με έναν υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Μπορείτε να αναζητήσετε το όνομα, τη θέση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλεκτρονική και την ταχυδρομική διεύθυνση ενός υπαλλήλου στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Για ερωτήσεις σχετικά με θέματα Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:
Τελευταία ενημέρωση: 10/01/2014 | Αρχή σελίδας